Čo je ryžovanie? Metóda získavania zlata

Ryžovanie je metóda získavania ťažkých kovov z riečnych sedimentov, ktorá sa používala už v minulosti počas zlatej horúčky. Ide o relatívne jednoduchú metódu, ktorá nevyžaduje mnoho technických znalostí a zložité vybavenie.

Postup ryžovania je nasledujúci:

Najprv je potrebné nájsť vhodné miesto na ryžovanie. Ideálnym miestom sú rieky s pomalým prúdom, kde sa môžu usadzovať ťažšie kovy, ako je zlato.

Potom je potrebné vybaviť sa vhodným vybavením. Najzákladnejším vybavením je ryžovacia panvica (tzv. batea), čo je okrúhla alebo oválna miska s vysokými okrajmi. Ďalej je výhoda mať lopatku, krompáč a sito.

Sitkom sa odstránia väčšie kamene a sutiny, aby zostali len menšie sedimenty a piesok.

Potom sa do panvice naberú sedimenty a piesok, ktoré sa umyjú vodou a rozmiešajú sa. Voda by mala byť dostatočne silná, aby odplavila ľahké materiály.

Potom sa panvica nakloní a pomaly sa odplaví horná vrstva, ktorá obsahuje ľahšie materiály. Túto vrstvu je možné vyhodiť.

Postup sa opakuje až do tej doby, keď zostane v panvici len ťažší materiál, vrátane zlata.

Zlato sa následne oddelí od sedimentov a piesku.

Nakoniec sa zlato umyje a nechá uschnúť. Získané zlato je však obvykle veľmi hrubé a obsahuje nečistoty, takže ho treba ešte dočistiť.